fbpx
промоция Glass Box Бургас

Официални правила и условия за промоция


ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се организира от www.glassbox.bg, адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, бл.57, вх.11
Участниците в конкретната промоция приемат да спазват условията и разпоредбите на изложените и официални правила. Те са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване.

Допълнителна информация можете да получите:
– на телефони: 056 70 19 24 и 0893 69 94 66
– на email: Glass_box@abv.bg
– шоурум на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, бл.57, вх.11

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията стартира на 19.11.2018 в 10:00ч и приключва на 30.11.2018 в 18:30ч

ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията е валидна за търговския обект (магазин-шоурум) на Glass Box, намиращ се в гр. Бургас на адрес: ж.к. „Братя Миладинови“, бл.57, вх.11

УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията дава право на всяко лице да закупи един или повече от артикулите, предлагани от Glass Box като се възползва от отстъпка -10% за всеки от тях.
В промоционалния механизъм участват:
– всички модели модели душ кабини от Glass Box
– всички модели паравани и прегради за баня от Glass Box
– всички модели огледала за баня с LED осветление от Glass Box

УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА)
В промоцията, право на участие имат всички лица на територията на Р. България, навършили 18г, които са съгласни с настоящите условия.